Start up problem

Discussion in 'Radian' started by Bledar Hasimi, Nov 16, 2012.

 1. Andy Johnson-Laird

  Andy Johnson-Laird Administrator
  Staff Member

  Joined:
  Jul 31, 2012
  Messages:
  10,364
  Likes Received:
  1,162
  If you mean the gain settings, people seem to be using roll gains from 90 to 130, and tilt gains of anywhere from 110 to 220.
  All the other settings were left at default -- although some folks did adjust the deadband up or down to suit their own personal preferences.

  Let me know if that was not what you meant.
  Andy.
  ---
  Në qoftë se ju do të thotë settings fitojë, njerëzit duket të jetë duke përdorur fitimet roll 90-130, dhe fitimet e anim diku 110-220.
  Të gjitha parametrat tjerë janë lënë në mungesë - edhe pse disa folks kanë rregulluar deadband lart ose poshtë për të përshtaten preferencat e tyre personale.

  Më lejoni të di nëse kjo nuk ishte ajo që ju thotë.
  Andy.
   
  Bledar Hasimi likes this.

Share This Page